סמל רוני יחזקאל

צל"ש האלוף
רוני יחזקאל

רוני יחזקאל


להלן תיאור המעשה: ביום 8 באוקטובר 1973 שירת סמל רוני יחזקאל כחובש בגדוד שנטל חלק בקרב על החרמון. אגב ביצוע המשימה נורתה לעבר הכוח אש יעילה ומכוונת היטב - ואחד החיילים נפצע. למרות האש הכבדה ועל אף כברת הדרך המסוכנת שהיה עליו לעבור, לא היסס סמל רוני יחזקאל ורץ לטפל בפצוע. משנפצע המפקד, חבש גם אותו למרות האש הבלתי פוסקת ולמרות היותם במרחק מטרים ספורים מן הסורים. במעשיו אלה גילה סמל רוני יחזקאל קור רוח, אומץ לב ואחות לוחמים. איתן רפאל - אלוף פיקוד הצפון חשון תשל"ו אוקטובר 1975