סרן דב בר

עיטור המופת
דב בר

דב בר


תיאור המעשה: בליל ה-19-20 ביולי 1969, בקרב הפשיטה על האי גרין, פקד סרן דב בר על כח המאחז, שהיה צריך לפרוץ ראשון ליעד. הכח, שעשה דרכו בשחיה ובצלילה, נתקל בזרם חזק, שהיקשה ועיכב את התקדמותו. לאחר מאבק ממושך נגד הזרם, הצליח סרן דב בר להביא את הכוח אל נקודת הפריצה. הוא פרץ בראש הכוח, תחת אש אויב, והובילו להסתערות על עמדות התותחים, שעל גג החומה. לאחר שהסתער בעצמו על עמדת התותח הצפונית-מערבית וחיסל שלושה מחיילי האויב, ארגן את הכוח וניהל את המשך ההסתערות על עמדות התותחים האחרות. הוא עזב את היעד בסירה האחרונה ומיד עם הגיעו לחוף, התנדב ויצא במסוק, לאסוף לוחמים, שנסוגו מהיעד בשחיה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי