רב"ט נסים אטיאס

עיטור המופת
נסים אטיאס

נסים אטיאס


תיאור המעשה: ביום ה-21 באוקטובר 1967, בפגיעת הטיל הראשון ב-אח"י אילת, נפצע רב"ט חיים אטיאס מרסיסים בכל חלקי גופו, ואף על פי כן סייע בידי פצועים בחרטום. משנתבקש מתנדב לשחות מן החרטום אל הירכתיים, כדי להעביר חבל, שבעזרתו ניתן יהיה להעביר פצועים מן הירכתיים לחרטום, לא היסס וקפץ למים. למרות התנאים הקשים, חושך, רוח, גלים ודלק שצרב בפצעיו, לא נרתע ושחה עם קצהו של חבל אל הירכתיים. משנתברר שקצה החבל בחרטום השתחרר, התנדב לזנק שנית למים, אולם לא היה סיפק בידו לעשות זאת עקב פגיעת טיל, שארעה מיד. מאוחר יותר, לאחר טביעת האניה, רכז פצועים במים, עודדם ולא חסך כל מאמץ ומכאובים מעצמו כדי להעלות את רוחם, כך פעל ללא הרף במשך שש שעות. עם הגיע צות ההצלה, סייע להעלות את הפצועים למסוק ועמד על כך שהוא עצמו יועלה האחרון. במעשיו הציל חייהם של רבים מחבריו. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי