רב"ט משה אמיר

ידיעות אחרונות
משה אמיר

משה אמיר


תיאור המעשה: ביום ה-21 במרס 1968, בהיותו בצוות טנק חילוץ בעת פשיטת צה"ל בכרמה, דאג רב"ט משה אמיר לחילוץ טנקים שנפגעו. למרות אש האויב המדוייקת שהונחתה, ונתוק כבל הגרירה, יצא עם חברו מטנק החילוץ ודאג לקשור את הכבל ולהמשיך בגרירת הטנק. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי