סרן יצחק קלו

צל"ש האלוף
יצחק קלו

יצחק קלו


הנני לציין לשבח את: סרן קלו יצחק על גילוי אומץ לב, קור רוח, דבירות בשמימה ותושייה. להלן תיאור המעשה: בליל 20 בפברואר 1975 הוזעק מסוק לחלץ אנשי צבא ואזרחים, שנתקעו בשטפונות בערבה. סרן יצחק קלו היה נווט המסוק. למרות מזג האויר הסוער, תנאי הראות הגבוליים והקשיים בזיהוי הניצולים, הצליח צוות המסוק לבצע את משימתו וחילץ במשך כ-6 שעות טיסה 69 איש. במעשיו אלה גילה סרן יצחק קלו אומץ לב, קור רוח, דביקות במשימה ותושייה. בנימין פלד, אלוף מפקד חיל האויר סיון תשל"ו יוני 1976יצחק קלו היה בעת האירוע נווט המסוק.