סמ"ר מאיר גבאי

מאיר גבאי 1981

מאיר גבאי 1981


להלן תיאור המעשה: ביום 24 בנובמבר 1975 אירעה תאונה למטוס בעת נחיתתו, והוא החל לבעור. סמ"ר מאיר גבאי, שהיה סגן מפקד תחנת הכיבוי בשדה, חשש כי הטייס נמצא עדיין בתוך תאו במטוס אפוף הלהבות. ללא חליפת מגן וללא מתקן נשימה זינק סמ"ר מאיר גבאי, בלי היסוס, אל תא הטייס, כאשר המטוס בוער וסביבו התפוצצויות תחמושת. סמ"ר מאיר גבאי אירגן את כיבוי הדליקה באופן יעיל ביותר ומנע נזקים ממטוסים אחרים שחנו בקרבת מקום. במעשה זה גילה סמ"ר מאיר גבאי אומץ לב, תושיה וקור רוח. בנימין פלד, אלוף מפקד חיל האויר סיון תשל"ו יוני 1976סמ"ר מאיר גבאי
הענקת הצל"ש

סמ"ר מאיר גבאי
הזמנה לטקס

סמ"ר מאיר גבאי
כתב הצל"ש