סרן בועז פלג

סרן בועז פלג קיבל את צל"ש מח"א 19.7.1981