סרן בועז פלג

סרן בועז פלג קיבל את צל"ש מח"א 11.1.1982 זהו הצל"ש השני של בועז פלגזהו הצל"ש השני של בועז פלג

כתבה על הארוע מבטאון חיל האוויר 2010