טר"ש נדב שריר

צל"ש האלוף
נדב שריר

נדב שריר


הנני לציין לשבח את צוות הנמ"כ ביום 24 באפריל 1961, עת שנפתחה אש על שני דייגים ישראלים בכנרת, חש אל מקום התקרית לחלץ אותם ואת סירתם. הפעולה בוצעה בקור רוח, אומץ לב ודבקות למשימה של כל אנשי הצוות ותחת אש יעילה של האויב. שלמה אראל - אל"מ מ.מ. מפקד חיל הים מאי 1961לנדב שריר עיטור העוז בנוסף לצל"ש זה

נמ"כ = נושאת מכוניות, נחתת קטנה