סמ"ר יונה ניסן

הנני לציין לשבח את סמ"ר יונה ניסן מאח"י רהב על גילוי סבילות והתאפקות למופת בעת מצוקה ועל דבקות עקבית בתפקיד קרבי שהתנדב אליו. בתאריך 25 במאי 1960 בהיות אח"י רהב בדרכה ארצה נמחצה בוהנו של הנ"ל בתאונת צוללת. למרות יסוריו ובהיות השעה אחת לאחר חצות, זכר הנ"ל את עייפות חבריו לעבודה ובשוכבו על דרגשו לא הוציא הגה מפיו עד לבוקר לבל יפריע את מנוחת חבריו. זאת ועוד לאחר שנקטעה אצבעו וועדה רפואית קבעה את אי כשירותו לשרת בכלי שייט, הוא סרב, עירער על ההחלטה ובסופו של דבר חזר ליחידתו. יוחאי בן נון, אל"מ מפקד חיל הים 5 באוגוסט 1960