סגן יגאל מזייד עבאס

צל"ש האלוף

הנני לציין לשבח את סגן מזיאד יגאל על פעילות שגרתית יעילה ועל גילוי תושייה ואומץ לב בעת התקלות באויב. להלן תיאור המעשה: בהתקלות שארעה עם אויב נפתחה אש על המשמר שנמצא ברדיפה. סגן מזיאד יגאל השאיר החיילים שהיו אתו מאחורי מחסה, עקף את המסתנן ומעורפו קרא לו להניח נשקו. משלא נענה פגע בו והרגו. צבי זמיר, אלוף אלוף פיקוד הדרום 17 במאי 1963יגאל עבאס = מזייד עבאס = יגאל מזייד עבאס = מזיאד עבאס