טוראי מאיר חיים

טוראי מאיר חיים קיבל את צל"ש מפקד גייסות שריון ב 1963. לא אותר מידע נוסף