סגן דן רודולף

הריני לציין את סגן דן רודולף לשבח על גילוי אומץ לב ודבקות במשימה תחת אש אויב. ביום 23 בדצמבר 1964 בעת תקרית אש עם האויב חילצת תחת אש את רב"ט וייט דב וזאת למרות היותך פצוע. יוסף גבע, אלוף אלוף פיקוד המרכז פברואר 1965