רס"ו אלעד ל.

צל"ש האלוף

רס"ן אלעד ל. קיבל את צל"ש האלוף על פעילותו בשנת 2003. אהרון זאבי פרקש, אלוף ראש אמ"ן 2004