רס"ן צ. א.

צל"ש האלוף

רס"ן צ. א. קיבל את צל"ש האלוף בשנת 1999. עמוס מלכא, אלוף ראש אמ"ן 1999