טר"ש אריה רוזנר

צל"ש המח"ט
אריה רוזנר 2013

אריה רוזנר 2013


צל"ש מח"ט לטר"ש אריה רוזנר בפקודת השגרה הקרובה של החטיבה "הנני לציינכם לשבח על ביצוע תפקידכם המיוחד כבד האחריות, שהוטל עליכם לאחרונה. ועל שבצעתם אותו במסירות ויוזמה תוך השקעת מאמצים אישיים בלתי רגילים". מ' פלד אל"מ מפקד חטיבה 16 שבט תשי"ט 29 ינואר 1959