סמ"ר צ'אלאצ'או מקונן

צל"ש האלוף
צ'אלאצ'או מקונן

צ'אלאצ'או מקונן


צל"ש מפקד פיקוד הדרום מוענק לֿ7611856 סמל ראשון מקונן צאלאצאו על שהראה אומץ לב ודוגמא אישית. להלן תיאור המעשה: ביום שישי, ה' במנחםֿאב התשע"ד (1 באוגוסט 2014), במהלך מערכת "צוק איתן", פעלה פלוגת הסיור של חטיבת "גבעתי" באזור העיר רפיח. מפקד הפלוגה, רב ֿסרן בניה שראל, זכרו לברכה, פקד על חוליה שכללה מפקד צוותֿלוחם, סגן הדר גולדין, זכרו לברכה, וקשרֿלוחם, סמל ראשון ליאל גדעוני, זכרו לברכה, להצטרף אליו ולבדוק דמות חשודה שניצבה בסמוך למנהרת טרור. כשהגיעה החוליה לקרבת המנהרה, נפתחה עליה אש, שממנה נפגעו שני המפקדים והלוחם. סְגַן מפקד הפלוגה, שנכח בקרבת מקום, הגיע במהירות אל מקום האירוע, ראה את שני הנפגעים, נוכח שסגן הדר גולדין, זכרו לברכה, אינו נמצא וזיהה את פיר מנהרת הטרור. חוליית מתנדבים, מפקדים ולוחמים בפיקוד סְגַן מפקד הפלוגה, נכנסה לתוך מנהרת הטרור והחלה לצעוד בתוך המנהרה החשוכה והביאה ראיות אשר עזרו לקבוע את מותו של סגן הדר גולדין, זכרו לברכה. סמל ראשון מקונן צאלאצאו שמילא תפקיד קַשָּר סגן מפקד הפלוגה התנדב מיד והצטרף אל חוליית הסורקים. במהלך החיפושים בתוך המנהרה, שנמשכו שעה ארוכה, מילא סמל ראשון מקונן בנאמנות את תפקידו. סמל ראשון מקונן נותר לבדו בתוך המנהרה, כדי לקשר בין חוליית הסריקה לבין כוחות החילוץ שהמתינו מחוץ למנהרה. סמל ראשון מקונן צאלאצאו הראה במעשיו אחווה ומסירות לרעיו, קור רוח, עוצמה נפשית ונכונות לבצע את תפקידיו ואף מעבר לכך. שלמה (סמי) תורג'מן, אלוף מפקד פיקוד הדרום ה' באדר התשע"ה 24 בפברואר 2015