סרן בנימין בן-כוכב

עיטור המופת
בנימין בן-כוכב

בנימין בן-כוכב


תאור המעשה: סרן בן-כוכב השתתף במבצע נקר אשר בוצע בליל 1-2 במרס 1966. סרן בנימין בן-כוכב עשה את חלקו בקור רוח בצנעה וברמה מקצועית וע"י ידע מעמיק וניתוח מדוקדק, הגיש תחזיות מוסמכות ומבוססות. בכך תרם להצלחת המבצע. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל - 1970 דוד אלעזר, רב אלוף ראש המטה הכללי ניסן תשל"ג אפריל 1973