סגן מיכאל גולן (גרינברג)

ידיעות אחרונות
מיכאל גולן (גרינברג)

מיכאל גולן (גרינברג)


תיאור המעשה: ביום י' בסיון תשכ"ב ה-12 ביוני 1962, נפתחה אש אויב על מחפר, שעבד אותה שעה, באזור הגבול הסורי בעמק החולה. סגן מיכאל גרינברג התנדב יחידי להפעיל את הכלי, למרות שאינו בקיא בהפעלתו. לאחר הדרכה קצרה החל בהפעלת הכלי בשטח. למרות האש היעילה של האויב שנורתה לעברו, המשיך בהפעלת המחפר, שהיה בלתי משורין. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי