רס"ן דוד פרומר

עיטור העוז
דוד פרומר

דוד פרומר


תיאור המעשה: בשנת 1959 ביצע רס"ן דוד פרומר משימה מסוכנת וקשה והתמיד בביצועה על אף סכנות תקלות וקשיים. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי