אזרח חיים אשד

צל"ש הרמטכ"ל
חיים אשד ב 1964

חיים אשד ב 1964


על גילוי יזמה וכושר טכני מעולה תיאור המעשה: אזרח חיים אשד גילה כושר טכני מעולה הראוי לשבח ותרם תרומה חשובה ביותר לכוננותו של צה"ל. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל ניסן תשכ"ז אפריל 1967, יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי