סג"מ צדוק אהרון

צל"ש הרמטכ"ל
צדוק אהרון

צדוק אהרון


תיאור המעשה: לסג"מ צדוק אהרון הוענק צל"ש רמטכ"ל במבצע ירגזי. פברואר 1967