סמל עודד בולדו

עיטור המופת
עודד בולדו

עודד בולדו


תיאור המעשה: סמל עודד בולדו ביצע משימה מיוחדת בתנאים קשים, אשר תרמה להגברת הבטחון. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי