סמל עוזי בראל

תיאור המעשה: סמל עוזי בראל פעל כאיש צוות במבצע, תוך גילוי יכולת ביצוע מעולה. הוא ביצע את המשימה בדיקנות למופת במהירות ובכישרון. פעולתו תרמה להגברת בטחון המדינה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי