סגן עוזי בן יצחק

עוזי בן יצחק

עוזי בן יצחק


תיאור המעשה: סגן עוזי בן יצחק גילה כושר פיקוד ושליטה, קור רוח ושקול דעת ובכך תרם להצלחת המשימה. תאריך הארוע אפריל 1967. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי