אזרח דוד ברונשטיין

צל"ש הרמטכ"ל
דוד ברושנטיין

דוד ברושנטיין


על כושר המצאה טכני תיאור המעשה: על כושר המצאה טכני אשר תורם להגברת הבטחון. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל ניסן תשכ"ג מרץ 1963, צבי צור, רב אלוף, ראש המטה הכלליבעוז רוחם

איש היחידה הטכנולוגית של אמ"ן

לזכרו הוקמה קרן ששמה
קרן הטכנולוגיה ע"ש דוד ברונשטיין ז"ל
הוקמה בשנת 1992 ביוזמת ידידיו, בשיתוף היחידה הטכנולוגית של חמ"ן, להנצחת זכרו של מהנדס בכיר ביחידה. ממומנת מתרומות של תעשיות עתירות ידע.
מעניקה מלגות לימודים לחיילים מצטיינים ביחידה הטכנולוגית ומקיימת ערבי זיכרון.

קיבל את פרס בטחון ישראל (מתוך מל"מ 25, מארס 2014)

אזרח דוד ברונשטיין