סמל יחזקאל דורון

תיאור המעשה: סמל יחזקאל דורון ביצע משימה קשה, תוך גילוי כושר ביצוע מעולה, קור רוח ודבקות במטרה, בתנאים קשים. בכך תרם תרומה חשובה לכוננות צה"ל. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי