אזרח משה וינשטוק

צל"ש הרמטכ"ל
משה וינשטוק

משה וינשטוק


תיאור המעשה: על כושר המצאה טכני אשר תורם להגברת הבטחון. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל ניסן תשכ"ג מרץ 1963, צבי צור, רב אלוף, ראש המטה הכלליאיש היחידה הטכנולוגית של אמ"ן