רס"ן אליעזר כהן

עיטור המופת
אליעזר כהן

אליעזר כהן


תיאור המעשה: רס"ן אליעזר כהן פעל כאיש צוות בכלי טיס. במשימה קשה ומסובכת, ביצע רס"ן אליעזר כהן את תפקידו בצורה מופתית, תוך משמעת ודיוק מירבי. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי