סמל עודד כהן

עיטור המופת
עודד  כהן

עודד כהן


תיאור המעשה: סמל עודד כהן השתתף במבצע "ירגזי". הוא מילא תפקיד קשה תוך גילוי אחריות, דיוק ודבקות במטרה. בכך תרם להצלחתה המלאה של המשימה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי