סג"מ יעקב מירון

עיטור המופת
יעקב מירון

יעקב מירון


תיאור המעשה: סג"ם יעקב מירון פעל תוך גילוי יכולת ביצוע מצוינת וכושר מעולה. במסירותו, בקור רוחו ובדבקותו במשימה תרם להצלחתה. פעולתו תרמה להגברת בטחון המדינה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכלליבעוז רוחם

על פעילותו במבצע שרקרק של סיירת מטכ"ל בתחילת 1964.

כתבה על מבצע שרקרק מנובמבר 2008