רס"ל מרדכי ניסן

תיאור המעשה: רס"ל מרדכי ניסן פעל במבצע תוך גילוי יכולת ביצוע מצוינת וכושר מעולה. הוא ביצע את המשימה תוך התגברות על מכשולי טבע, ביעילות ובקור רוח. פעולתו תרמה להגברת בטחון המדינה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי