מבצעי ירי ארטילרי על בתי הזיקוק בסואץ

סימן טוב שגיא
מבצעי ירי ארטילרי  על בתי הזיקוק בסואץ


בסיפור הירי על בתי הזיקוק ב 9 במארס 1969 מובא סיפור הצל"ש של 5 חיילי התותחנים: דן גל, יצחק מלאך, משה שפירא, שאול קוניוק ואירה קלייןבמלחמת ההתשה נערכו שני מבצעי ירי גדולים כנגד בתי הזיקוק בסואץ: הראשון ב 25 באוקטובר 1967 והשני ב 6 במארס 1969.

השמדת בתי הזיקוק בסואץ / סימן טוב שגיא
25 אוקטובר 1967 (מבצע "אבוקה")
רקע
למרות הניצחון של צה"ל במלחמת ששת הימים, לא שוכנעו המצרים לסיים את הסכסוך בדרך של משא ומתן. קרבות ראשונים לאורך תעלת סואץ החלו שבועות ספורים לאחר תום המלחמה. בועידת ראשי מדינות ערב בחרטום (ספטמבר 1967) הוחלט על "שלושת הלאווים" (לא שלום, לא משא ומתן ולא הכרה במדינת ישראל).
ב 21 באוקטובר 1967 הוטבעה המשחתת "אילת" ליד פורט סעיד על ידי טיל ים-ים מסוג "סטיקס".  התוצאה 47 הרוגים ו 91 פצועים. בישראל הבינו כי הערבים אמנם הובסו במלחמה אך לא הוכרעו.
עד אז לא פגעה ישראל במתקנים הכלכליים החשובים של מצרים לאורך תעלת סואץ. למרות שכולם היו בטווח הארטילריה הישראלית. הטבעת המשחתת "אילת" מול חופו הצפוני של חצי האי סיני היה מעשה שחייב תגובה נמרצת.
המטרה
הוחלט על פגיעה רחבת היקף בריכוז של מתקני כלכלה חיוניים בעיר סואץ וסביבתה. שכלל נמל נפט, מיכלי דלק, בתי זיקוק, תשלובת פטרוכימית ומפעל דשנים.
בפיקוד דרום הוכנה תוכנית מבצע שעיקרה השמדה של מתקני הדלק והדשנים שבעיר סואץ. התאריך נקבע ל 25 באוקטובר 1969.
סד"כ ארטילרי
2 סוללות תומ"ת 155 מ"מ 50-M מגדוד "רשף"
2 מת"צי אויר.
על המבצע פיקד מת"פ דרום, סא"ל צבי ברזל ("קקטוס").
הביצוע
הסוללות פתחו באש בשעה 14:30 על המטרות שנקבעו ולא הפסיקו להפגיז עד ל 17:35 מועד כניסת הפסקת האש לתוקפה. בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו בפקודה היו בתי הזיקוק ומכלי הדלק המטרה הראשונה והעיקרית. מטרות אלה ספגו כ 400 פגזים ועלו באש לאחר מחצית השעה של ירי. בשעה 15:06 הופנתה האש לעבר מפעל הדשנים והעיר סואץ עצמה.  סוללה אחרת ירתה באותו הזמן לאזור הנמל ולעבר פורט איברהים. מפעל הדשנים נפגע באש הסוללה שירתה לעברו כ 90 פגזים. בקרת האש והטיווח נעשה ע"י מת"צי האוויר. המטוסים היו חשופים כל אותה העת לאש נ"מ מרוכזת מן האי גרין..
התותחנים עבדו עבודה מטורפת. החיילים רצו 200 מטר בחול, מהכביש לתותחים כשבידיהם פגזים ששוקלים 43 ק"ג. חייל אחד התעלף מהמאמץ, אך האחרים המשיכו לתפעל את הקנים בקצב רצחני. את הסדנים הלוהטים ציננו בשקים רטובים. ידיתו של אחד מהם הפכה מלובנת ונשברה בידו של תותחן.גברתן.
סיכום
בתי הזיקוק, מיכלי הדלק שעל ידם והתשלובת הפטרוכימית עלו באש. במשך שבוע ימים אפשר היה לראות את האש שעלתה מבתי הזיקוק, והלהבות נראו עד למרחק של 70 ק"מ ויותר ממקום האש.
כשהתפזר העשן נתגלה היקף נזק עצום שנגרם למצרים. עלו באש למעלה מ 100 מיכלים ונפגעו קשה יחידות הזיקוק. באזור מפעל הדשנים נפגעו 2 מיכלים ו 3 מבנים.
 
9 במרס 1969 (לפיד בתי הזיקוק)
רקע
בפברואר 1969 נפטר ראש הממשלה, לוי אשכול, וגולדה מאיר נבחרה לראשות הממשלה.
ב 8 במארס – 3 ימים לאחר שהגיא לאזור שליח האו"ם, גונאר יארינג, לסבב שיחות נוסף – פתחו המצרים בשרשרת הפגזות ארטילריות וצליפות לעבר מוצבי צה"ל.
במשך החודש המטירו המצרים פעמים רבות אש ארטילרית על מוצבי צה"ל וגרמו לתקריות בכל הגיזרה. בתקריות האלה נהרגו 5 חיילי צה"ל ו 29 נפצעו.
מטוס פייפר ישראלי הופל הטייס נהרג, ומת"צ האוויר, רס"ן יהודה אבידור, מסו"ל ב"רשף", נפצע.
ה 8 במארס נחשב ליום הראשון של מלחמת ההתשה.
המטרה
בתי הזיקוק שבו להעסיק את תותחני התעלה. לאחר שיפוץ המיתקנים, הגנתם בחגורת בטון חסונה והחזרתם לפעילות. הפעם התעתדו התותחנים לפגוע במטל"רים ("קטיושות") בלב המערכת, במרכזים החשובים  עוד יותר מן המיכלים עצמם, ולשתק את בתי הזיקוק לאורך ימים.
סד"כ ארטילרי
יחידת מטל"ר ר-130 מ"מ של גדוד איכון
הביצוע
כח מטולי הרקיטות הגיע לאזור בחסות החשכה. המשאיות, עמוסות ברקטות, הגיעו בחסות האפילה. רשתות ההסוואה נפרסו מעל הכלים שהמתינו דוממים  עד למחרת היום. היחידה הייתה בדיממת רדיו מוחלטת בשעה 13:30 תמה הציפייה. חרף הזהירות הרבה, פתחו המצרים באש  ביחד עם כוחותינו. 128 רקיטות  נורו תוך כמה שניות במטחי האש הראשונים של תותחינו, תחת הפגזה קשה של המצרים. ארבע שעות רצופות של אש. הקטיושות זזו ומשכו אליהן פגזים מצריים, כאשר המשנים הטכניים מוציאים נתונים ללא הפסק.
הכוח המשיך בירי לעבר בתי הזיקוק. תושייתם של שני נהגים סיפקה פתרון מזהיר לבעיית ההפגזה המצרית. (סמל שאול קוניוק ורב"ט אריה קליין שצוינו לשבח על מעשיהם ע"י אלוף פיקוד הדרום צל"ש שהפך בשנת 1973 לעיטור המופת). הם קפצו על המשאית התניעו, והכניסו להילוך והפעילו את מערכת גז היד. אח"כ פתחו את הדלת, קפצו למדרגה התחתונה וכך, שפופים לצידי התאים, נהגו מעמדה לעמדה. מאוחר יותר הסתבר, ששמשות תאי הנהגים וכל המראות ספגו כדורים ורסיסים בעת הנהיגה.
בשלב הזה לא היו ליחידה נפגעים. כשהודיעו שעומדת להיכנס לתוקפה הפסקת האש, החלה אש רצינית, בעיקר ממקלעים ומרגמות. אחד הכלים חטף מרנ"ט במשגר ואח"כ פצצת מרגמה על הסיפון והחל לבעור. פצצות נוספות נפלו בין אנשינו. הנהג אליהו אראמה  נהרג ושלושה חיילים נפצעו, שנים מהם קשה. סמל הקשר, משה שפירא, רץ אל הטנקים ומצא את המדפים סגורים, משום שלא ידע על קיומו של טלפון אחורי טיפס על הטנקים והזעיקם לחלץ את הפצועים. (משה שפירא צוין לשבח ע"י אלוף הפיקוד בשנת 1973 עוטר בעיטור המופת).
האש פסקה מחצית השעה מאוחר יותר. רק עתה, נפנו אנשי הסוללה להתבונן בבתי הזיקוק הבוערים, מעשה ידיהם, הרקטות שלהם וכוחות ארטילריה האחרים בגזרה. תופע האש והעשן היה, הפעם, ראוותני פחות, גם בשל העובדה שחלק מן המתקנים טרם שוקמו מאז ההפגזה הראשונה. אך הפגנת עוצמתם המדויקת של התותחנים הבליטה את כושרו של צהל להוציא מתקנים אלה, כאחרים, מכלל פעולה בכל עת.
הרמטכ"ל המצרי נהרג
באותו היום, צפונה משם, בגזרת קנטרה, הכה גדוד ה"רועמים" "איל" את המצרים מכה קשה. רמטכ"ל הצבא המצרי פריק אואל (גנרל) עבדול מונעים ריאד, נהרג מפגיעה ישירה של פגז באחד המוצבים המצריים באיסמעיליה.
שני קצינים של גדוד "איל" סגן יצחק מלאך, וסגן דן גל-גלברד צוינו לשבח, ובשנת 1973 עוטרו בעיטור המופת.
סיכום:
עשרות אלפי תושבים מצריים פונו מערי התעלה. נשיא מצרים, ג'מאל עבד אל נאצר, הכריז על האפלה מוחלטת בכל ערי האזור והעמיד את צבאו במצב של כוננות עליונה.
בתי הזיקוק והתשלובת הפטרוכימית של סואץ לא שבו להעסיק את כוח הקטיושות. תקרית האש הראשונה של הכוח, הפכה את התותחנים מבוגרים יותר.
לישראל 3 הרוגים: טייס הפייפר סגן אהוד בן-ארי (פרייס), טור אליהו אראמה, טור ויקטור בר ששת ז"ל.  ו 13 פצועים בהם מת"ץ האוויר רס"ן יהודה אבידור (בעקבות הפציעה קיבל רקע אדום מתחת לכנפי הצניחה).
5 חיילי חיל התותחנים זכו באותו יום בצל"שים של מפקד האוגדה ושל מפקד גיסות השריון - שהפכו לעיטור המופת בשנת 1973: סגן דן גל, סגן יצחק מלאך (מגדוד "איל"), סמל משה שפירא, סמל  שאול קוניוק, רב"ט אריה קליין (מגדוד איכון).


קובי אחיעם
הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה