"אחרי" לזכרו של בנימין כהנא בעל עיטור העוז

בנימין כהנא

בנימין כהנא


"אחרי" לזכרו של בנימין כהנא בעל עיטור העוז