"אחרי" לזכרו של אברהם קלוג בעל עיטור המופת

אברהם קלוג

אברהם קלוג


"אחרי" לזכרו של אברהם קלוג בעל עיטור המופת