סגן יובל גלס

סגן יובל גלס קיבל את צל"ש מח"א 6.6.1982