סרן מנחם משען

סרן מנחם משען קיבל את צל"ש מח"א 6.6.1982