סגן רונן שור

סגן רונן שור קיבל את צל"ש מח"א 6.6.1982