אתר הגבורה - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, ינואר 2011

עפר דרורי
אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, ינואר 2011


מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מידע פורמאלי על כאלף ותשע מאות צל"שים ועיטורים וכן למעלה משמונה מאות וחמישים סיפורי גבורה של מקבלי צל"שים ועיטורים. המידע הפורמאלי כולל את שם מקבל הצל"ש , סיפור מעשה הצל"ש, תמונת בעל הצל"ש / עיטור, התקופה שאליה מתייחס מעשה הגבורה וסוג הצל"ש / עיטור. מרבית סיפורי הגבורה הם כתבות עיתונאיות שפורסמו במהלך השנים כמו מעיתון "במחנה" עיתון "ידיעות אחרונות" ועוד וכן הקלטות קול מתוכניות רדיו, טלוויזיה ואירועים הקשורים לתחום . המחקר ואתר הגבורה המביא את ממצאיו מוקדשים לסיפורם של גיבורי ישראל מקום המדינה ועד היום ולשימור מורשת הקרב והגבורה של חיילי צה"ל.
אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, ינואר 2011

עפר דרורי

offerd@gmail.com

מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מידע פורמאלי על כאלף ותשע מאות צל"שים ועיטורים וכן למעלה משמונה מאות וחמישים סיפורי גבורה של מקבלי צל"שים ועיטורים. המידע הפורמאלי כולל את שם מקבל הצל"ש[i], סיפור מעשה הצל"ש, תמונת בעל הצל"ש[ii] / עיטור, התקופה שאליה מתייחס מעשה הגבורה וסוג הצל"ש[iii] / עיטור. מרבית סיפורי הגבורה הם כתבות עיתונאיות שפורסמו במהלך השנים כמו מעיתון "במחנה" עיתון "ידיעות אחרונות" ועוד וכן הקלטות קול מתוכניות רדיו, טלוויזיה ואירועים הקשורים לתחום[iv].

המחקר ואתר הגבורה המביא את ממצאיו מוקדשים לסיפורם של גיבורי ישראל מקום המדינה ועד היום ולשימור מורשת הקרב והגבורה של חיילי צה"ל.

להלן פירוט הצל"שים והעיטורים שאותרו עד היום (ינואר 2011) באתר הגבורה

תקופה

טווח תאריכים

מספר צל"שים ועיטורים

מלחמת השחרור

30.11.1947 - 17.7.1949

12

בין עצמאות לקדש

18.7.1949 - 28.10.1956

58

מבצע קדש

29.10.1956 - 5.11.1956

68

בין קדש לששת הימים

6.11.1956 - 4.6.1967

232

מלחמת ששת הימים

5.6.1967 - 12.6.1967

263

בין ששת הימים להתשה

13.6.1967 - 7.3.1969

53

מלחמת ההתשה

8.3.1969 - 7.8.1970

55

בין ההתשה ליום כיפור

8.8.1970 - 5.10.1973

25

מלחמת יום הכיפורים

6.10.1973 - 24.10.1973

546

בין יום כיפור לשל"ג

25.10.1973 - 5.6.1982

52

מלחמת שלום הגליל

6.6.1982 - 31.8.1982

74

בין של"ג לאינתיפאדה

1.9.1982 - 8.12.1987

16

האינתיפאדה[v]

9.12.1987 - 11.7.2006

156

מלחמת לבנון השנייה

12.7.2006 - 14.8.2006

135

מאז מלחמת לבנון השנייה

15.8.2007 -

30

צל"שים ממלחמת השחרור

בנוסף ל-12 עיטורי הגבורה

31

צל"שים ועיטורים יחידתיים

בכל התקופות

60

צל"שים בבירור

בכל התקופות

38

סה"כ

 

1904 (1873)

 

בסיום מלחמת השחרור חולקו 12 עיטורי "גיבור ישראל" שהומרו בשנת 1973 ל-"עיטור הגבורה". חלוקת הצל"שים במלחמת העצמאות שנויה במחלוקת היות ויש עדויות על כך שמפקדים בשטח ביניהם מג"דים ומח"טים החליטו להעניק צל"שים לחיילים במהלך הקרבות. מעמדם החוקי של צל"שים אלה אינו ברור די צורכו. להערכתי צל"שים אלה הם צל"שים לכל עניין ודבר היות וניתנו ע"י מפקדים במהלך הקרבות מתוך הכרה שזהו חלק מתפקידם. באותה העת טרם פורסמו הנחיות רשמיות בעניין הענקת צל"שים ומרבית המפקדים המעניקים התבססו על נוהג קיים בצבאות אחרים בעולם. יש לציין שחלק ניכר מהמפקדים המעניקים שירתו בצבאות אחרים טרם גיוסם לצה"ל והביאו אתם נהלים ונוהגים קיימים בצבאות זרים. יש לזכור שלאחר מלחמת העצמאות הומלצו ע"י הוועדה שמונתה לעניין למעלה מאלף צל"שים אבל בהחלטה של בן גוריון נאלצו חברי הוועדה להמליץ רק על 12 גיבורים "כמניין שבטי ישראל". בנושא זה ראה מאמרי: "שנים עשר גיבורי ישראל – לא היו לבדם" - http://www.global-report.com/drori/?l=he&a=342493. עד היום איתרתי 31 מקרים בהם ניתן צל"ש במלחמת העצמאות ע"י מפקדים במהלך הלחימה ואני משוכנע שהיקף מקבלי הצל"שים במלחמת השחרור גדול בעשרת מונים ממספר זה.

 

השנה גם פרסמתי באתר ניתוח מפורט של חוק העיטורים והצל"שים של צבא ההגנה לישראל הכולל גם מידע שנעלם מעיני הוועדות השונות שדנו בחוק ובתוצאותיו. במאמר גם המלצות לתיקון החוק שיעשו צדק עם החיילים הגיבורים, ראו כאן -

 http://www.global-report.com/drori/a342838-חוק-העיטורים-בצבא-ההגנה-לישראל-השתלשלות-היסטורית

להלן סיכום מספרי צל"שים ועיטורים באתר הגבורה

סוג העיטור / צל"ש

מספר צל"שים / עיטורים שהוענקו [vi]

עיטור הגבורה

40

עיטור העוז

215

עיטור המופת

602

צל"ש הרמטכ"ל

211

צל"ש אלוף

464

צל"ש מפקד אוגדה

141

צל"ש מפקד חטיבה

130

צל"ש יחידתי

60

 

שימושים באתר

אתר הגבורה משמש גופים רבים ופרטים לקבלת מידע על בעלי צל"שים ועיטורים מתקופות שונות. לעתים קרובות אני מקבל דוא"ל או טלפון מגורם הרוצה להיעזר באתר למטרות שונות. החל ממפקדים בצבא המחפשים מידע לצורך שיחה שבועית, יחידות צבאיות המתכננות ערבי יחידה שהנושא המרכזי בהם הוא מורשת וכלה בגופים צבאיים המבצעים מחקרים שונים לצורך שימור מורשת היחידה בחייל מסוים או בחטיבה מסוימת.

לצד גורמי הצבא האתר משמש ככלי עזר לגורמי התקשורת השונים בעת ביצוע תוכניות מורשת ותיעוד שונות כמו יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום העצמאות ועוד. אתר הגבורה סייע לכנסת, לארגון יד לבנים, עירית תל אביב, רדיו חיפה, הוצאות לאור של ספרים, היחידה להנצחת החייל, מעריב, משרד הביטחון ועוד ועוד. בנוסף לפניות הרשמיות נצפים באתר כחמישים אלף דפי מידע מדי חודש.

 

תוכניות לעתיד

1.      איתור צל"שים נוספים מתקופת מלחמת השחרור

2.      איתור נוסף של צל"שים שניתנו ע"י אלוף, מפקד אוגדה ומח"ט בעבר (השנה הצלחתי לאתר כמה עשרות צל"שים שניתנו ע"י אלופים ומפקדי חטיבות בשנות השישים שלא היו ידועים)

3.      השלמת תמונות של כלל בעלי הצל"שים והעיטורים

4.      השלמת טקסט הצל"ש הרשמי עפ"י תעודות הצל"ש

5.      חשיפת שמם (באישור הצנזורה) של בעלי צל"שים ועיטורים שנחשפו רק בראשי תיבות ובמקרים רבים החיסיון אינו רלוונטי היום[vii]

6.      איתור סיפורי גבורה נוספים מפי עדים או מפי בעלי הצל"שים עצמם כרקע להבנת סיפור הצל"ש.

7.      הנחלת מורשת הקרב והגבורה של חיילי צה"ל באמצעים נוספים מחוץ לאתר הגבורה במסגרת תוכניות חינוכיות, ימי זיכרון, תוכניות רדיו וטלוויזיה ועוד.[i] בחלק מועט מהמקרים, שם מקבל הצל"ש מופיע בראשי תיבות הנובעים מהחלטת בטחון שדה של צה"ל.

[ii] בחלק מן המקרים לא הצלחתי לאתר תמונה ואני שמח לכל עזרה בנושא

[iii] במקרים מועטים לא הצלחתי לאתר את סוג הצל"ש

[iv] באתר הגבורה פירוט מלא של מקורות המידע ותודה לגורמים השונים שתרמו חומרים לטובת האתר

[v] לצערי תקופה זו טרם הוכרזה כמלחמה באופן רשמי. נהוג לחלק תקופה זו לשתי תקופות משנה. האינתיפאדה הראשונה מ-9.12.1987 ועד 20.8.1993 מועד חתימת הסכמי אוסלו. האינתיפאדה השנייה (אירועי גאות ושפל) התחילה ב-28.9.2000 כאשר סיומה אינו ברור. לצורך המחקר החלטתי שסוף תקופת האינתיפאדה תהיה ערב פרוץ מלחמת לבנון השנייה, כלומר 11.7.2006.

[vi] בכפוף לבירורים שונים וכן יש לזכור שצל"שים יחידתיים הוענקו ע"י הדרגים השונים

[vii] זו הזדמנות טובה להודות לצנזורה הצבאית אשר אישרה לי פרסום שמות של בעלי צל"שים רבים שבמועד הענקת הצל"ש היה חסוי ועתה לאחר שנים רבות אין צורך בהשארת חיסיון השם.silverado
offerd
הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה