אתר הגבורה - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, יולי 2012

עפר דרורי בתוך: אתר הגבורה, יולי 2012
אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, יולי 2012


(223) מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל ואחרים מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מידע פורמאלי על יותר מאלפיים מאתיים צל"שים ועיטורים וכן למעלה מאלף ומאה כתבות גבורה של מקבלי צל"שים ועיטורים. המידע הפורמאלי כולל את שם מקבל הצל"ש , סיפור מעשה הצל"ש, תמונת בעל הצל"ש / עיטור, התקופה שאליה מתייחס מעשה הגבורה וסוג הצל"ש / עיטור. מרבית סיפורי הגבורה הם כתבות עיתונאיות שפורסמו במהלך השנים כמו מעיתון "במחנה" עיתון "ידיעות אחרונות" ועוד וכן הקלטות קול ווידאו מתוכניות רדיו, טלוויזיה ואירועים הקשורים לתחום. כמו כן אני מבצע תחקירים נקודתיים וכותב לאתר בנושאים שונים כמו מבצעים עלומים שהתקבלו בהם צל"שים, מחקר על נשים חיילות שעוטרו, מחקר על בני משפחה שקיבלו צל"שים ועוד.אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, יולי 2012

עפר דרורי [1]

offerd@gmail.com

מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל ואחרים מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מידע פורמאלי על יותר מאלפיים מאתיים צל"שים ועיטורים וכן למעלה מאלף ומאה כתבות גבורה של מקבלי צל"שים ועיטורים. המידע הפורמאלי כולל את שם מקבל הצל"ש[i], סיפור מעשה הצל"ש, תמונת בעל הצל"ש[ii] / עיטור, התקופה שאליה מתייחס מעשה הגבורה וסוג הצל"ש[iii] / עיטור. מרבית סיפורי הגבורה הם כתבות עיתונאיות שפורסמו במהלך השנים כמו מעיתון "במחנה" עיתון "ידיעות אחרונות" ועוד וכן הקלטות קול ווידאו מתוכניות רדיו, טלוויזיה ואירועים הקשורים לתחום.[iv] כמו כן אני מבצע תחקירים נקודתיים וכותב לאתר בנושאים שונים כמו מבצעים עלומים שהתקבלו בהם צל"שים, מחקר על נשים חיילות שעוטרו, מחקר על בני משפחה שקיבלו צל"שים ועוד.

מאז הדו"ח האחרון בינואר 2012 הורחבה תכולת האתר והוא כולל מעתה גם מידע על עיטורים משטרתיים ללוחמי מג"ב. נכון להיום אתר הגבורה כולל:

1.      צל"שים ועיטורים של חיילי צה"ל

2.      מקבלי אותות הערכה מטעם הרמטכ"ל וכן אותות הוקרה מטעם האלוף

3.      תעודות הערכה שניתנו לחיילי צה"ל (ככל שקבלתי מידע עליהם)

4.      צל"שים ועיטורים אזרחיים שניתנו ע"י גורמים רשמיים על מעשה גבורה בנסיבות ביטחוניות

5.      עיטורי משטרת ישראל ללוחמי מג"ב.

מאז הדו"ח הקודם לפני חצי שנה בינואר 2012 איתרתי 263 צל"שים / עיטורים נוספים.

המחקר ואתר הגבורה המביא את ממצאיו מוקדשים לסיפורם של גיבורי ישראל מקום המדינה ועד היום ולשימור מורשת הקרב והגבורה של חיילי צה"ל ואחרים.

 


להלן פירוט הצל"שים והעיטורים שאותרו עד היום (1 ביולי 2012) באתר הגבורה

תקופה

טווח תאריכים

מספר צל"שים ועיטורים

שינוי מדו"ח קודם (ינואר 2012)

מלחמת השחרור

30.11.1947 - 17.7.1949

12

-

בין עצמאות לקדש

18.7.1949 - 28.10.1956

65

+3

מבצע קדש

29.10.1956 - 5.11.1956

74

-3

בין קדש לששת הימים

6.11.1956 - 4.6.1967

259

+3

מלחמת ששת הימים

5.6.1967 - 12.6.1967

264

-

בין ששת הימים להתשה

13.6.1967 - 7.3.1969

58

-

מלחמת ההתשה

8.3.1969 - 7.8.1970

58

-

בין ההתשה ליום כיפור

8.8.1970 - 5.10.1973

25

-

מלחמת יום הכיפורים

6.10.1973 - 24.10.1973

565

8+ [v]

בין יום כיפור לשל"ג

25.10.1973 - 5.6.1982

60

-

מלחמת שלום הגליל

6.6.1982 - 31.8.1982

77

-

בין של"ג לאינתיפאדה

1.9.1982 - 8.12.1987

19

-

האינתיפאדה[vi]

9.12.1987 - 11.7.2006

244

+24

מלחמת לבנון השנייה

12.7.2006 - 14.8.2006

158

+8

מאז מלחמת לבנון השנייה

15.8.2007 -

40

+5

צל"שים ממלחמת השחרור [vii]

בנוסף ל-12 עיטורי הגבורה

38

7+

עיטורי משטרה עשור 1 [viii]

1948-1959

3

3+

עיטורי משטרה עשור 2

1960-1969

21

21+

עיטורי משטרה עשור 3

1970-1970

19

19+

עיטורי משטרה עשור 4

1980-1989

24

19+

עיטורי משטרה עשור 5

1990-1999

89

87+

עיטורי משטרה עשור 6

2000-2009

117

58+

עיטורי משטרה עשור 7

2010-2019

1

1+

סה"כ

 

2290

263+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להלן סיכום מספרי צל"שים ועיטורים באתר הגבורה (נכון ל 1 ביולי 2012)

סוג העיטור / צל"ש

מספר צל"שים / עיטורים שהוענקו [ix]

שינוי מדו"ח קודם (ינואר 2012)

עיטור הגבורה

40

-

עיטור העוז

215

-

עיטור המופת

602

-

צל"ש הרמטכ"ל

245

9+

צל"ש אלוף

601

22+

צל"ש מפקד אוגדה

166

7+

צל"ש מפקד חטיבה

144

-

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל

6

-

אות הוקרה מטעם האלוף

1

1+

תעודת הערכה אלוף

9

9+

תעודת הערכה מאו"ג

 

 

תעודת הערכה מח"ט

 

 

צל"שים בבירור

11

-

עיטור הגבורה משטרתי

1

1+

עיטור האומץ משטרתי

84

63+

עיטור המופת משטרתי

173

128+

צל"ש מפכ"ל

7

7+

צל"שים אזרחיים

10

2+

סה"כ [x]

2315

252+

שימושים באתר

אתר הגבורה משמש גופים רבים ואנשים פרטיים לקבלת מידע על בעלי צל"שים ועיטורים מתקופות שונות. לעתים קרובות אני מקבל דוא"ל או טלפון מגורם הרוצה להיעזר באתר למטרות שונות. החל ממפקדים בצבא המחפשים מידע לצורך שיחה שבועית, יחידות צבאיות המתכננות ערבי יחידה שהנושא המרכזי בהם הוא מורשת וכלה בגופים צבאיים המבצעים מחקרים שונים לצורך שימור מורשת היחידה בחייל מסוים או בחטיבה מסוימת. האתר מהווה מאגר מידע לצורך בירורים שונים העולים דרך קבע בצבא עצמו.

לצד גורמי הצבא האתר משמש ככלי עזר לגורמי התקשורת השונים בעת ביצוע תוכניות מורשת ותיעוד שונות כמו יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום העצמאות ועוד. אתר הגבורה סייע לכנסת, לארגון יד לבנים, עירית תל אביב, רדיו חיפה, הוצאות לאור של ספרים, היחידה להנצחת החייל, מעריב, משרד הביטחון, חברות הפקה ועוד ועוד. בנוסף לפניות הרשמיות נצפים באתר כחמישים אלף דפי מידע מדי חודש.

מיום הקמת האתר במארס 2007 נספרו ארבע מאות ושלושים אלף כניסות ונצפו כשני מיליון דפי מידע (צל"שים ו/או כתבות)

תוכניות לעתיד

1.      איתור צל"שים נוספים שניתנו במהלך מלחמת השחרור.

2.      איתור נוסף של צל"שים שניתנו ע"י אלוף, מפקד אוגדה ומח"ט בעבר.

3.      השלמת תמונות של כלל בעלי הצל"שים והעיטורים.

4.      השלמת טקסט הצל"ש הרשמי עפ"י תעודות הצל"ש.

5.      חשיפת שמם (באישור הצנזורה) של בעלי צל"שים ועיטורים שנחשפו רק בראשי תיבות ובמקרים רבים החיסיון אינו רלוונטי היום.[xi]

6.      איתור סיפורי גבורה נוספים מפי עדים או מפי בעלי הצל"שים עצמם כרקע להבנת סיפור הצל"ש.

7.      איתור מומלצי וועדת הצל"שים במלחמת השחרור לצל"ש.

8.      הנחלת מורשת הקרב והגבורה של חיילי צה"ל באמצעים נוספים מחוץ לאתר הגבורה במסגרת תוכניות חינוכיות, ימי זיכרון, תכניות רדיו וטלוויזיה ועוד.[1] מייסד ועורך אתר הגבורה – www.gvura.org[i] בחלק מועט מהמקרים, שם מקבל הצל"ש מופיע בראשי תיבות הנובעים מהחלטת בטחון שדה של צה"ל.

[ii] בחלק מן המקרים לא הצלחתי לאתר תמונה ואני שמח לכל עזרה בנושא

[iii] במקרים מועטים לא הצלחתי לאתר את סוג הצל"ש

[iv] באתר הגבורה פירוט מלא של מקורות המידע ותודה לגורמים השונים שתרמו חומרים לטובת האתר

[v] כולל שמונה תעודות הערכה שניתנו בשנים האחרונות בגין פעולות במלחמת יום הכיפורים

[vi] לצערי תקופה זו טרם הוכרזה כמלחמה באופן רשמי. נהוג לחלק תקופה זו לשתי תקופות משנה. האינתיפאדה הראשונה מ-9.12.1987 ועד 20.8.1993 מועד חתימת הסכמי אוסלו. האינתיפאדה השנייה (אירועי גאות ושפל) התחילה ב-28.9.2000 כאשר סיומה אינו ברור. לצורך המחקר החלטתי שסוף תקופת האינתיפאדה תהיה ערב פרוץ מלחמת לבנון השנייה, כלומר 11.7.2006.

[vii] בסיום מלחמת השחרור חולקו 12 עיטורי "גיבור ישראל" שהומרו בשנת 1973 ל-"עיטור הגבורה".  במלחמת העצמאות קיימות עדויות על כך שמפקדים בשטח ביניהם מג"דים ומח"טים החליטו להעניק צל"שים לחיילים במהלך הקרבות. הרחבה בנושא זה ראה מאמרי: "שנים עשר גיבורי ישראל – לא היו לבדם" - http://www.global-report.com/drori/?l=he&a=342493.

[viii] כל העטורים לפי העשורים כוללים גם עיטורים אזרחיים

[ix] בכפוף לבירורים שונים וכן יש לזכור שצל"שים יחידתיים הוענקו ע"י הדרגים השונים

[x] צל"שים יחידתיים כלולים בצל"שים הרגילים לפי דרג הנותן

[xi] זו הזדמנות טובה להודות לצנזורה הצבאית אשר אישרה לי פרסום שמות של בעלי צל"שים רבים שבמועד הענקת הצל"ש היה חסוי ועתה לאחר שנים רבות אין צורך בהשארת חיסיון השם.הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה