טקס הענקת עיטור למשה קרביץ

שודר בערוץ הראשון 1983
משה קרביץ

משה קרביץ


טקס הענקת עיטור למשה קרביץ מלחמת של"ג