לזכרו של אליעזר דוצ'ימינר ביום הזכרון 2012

אתר הגבורה
אליעזר דוצ'ימינר

אליעזר דוצ'ימינר


במותם ציוו, הפקה של עירית ראשל"צ ליום הזכרון 2012