התפלגות עיטורים וצל"שים בצה"ל, ממצאי מחקר

עפר דרורי בתוך: אתר הגבורה, ספטמבר 2014
התפלגות עיטורים וצל"שים בצה"ל, ממצאי מחקר


באתר הגבורה מרוכזים ממצאי המחקר שאותו אני עורך לאיתור, גילוי ובירור אירועי הגבורה שבגינם ניתנו צל"שים ועיטורים בצה"ל. מרבית העיטורים והצל"שים ניתנו לחיילי צה"ל, מיעוטם ניתנו ללוחמי מג"ב וגם לאזרחים. מטרת מסמך זה להביא מידע אמין ובדוק על חלוקת הצל"שים והעיטורים על סוגיהם השונים ועל התקופות בהם ניתנו. התפלגות העיטורים והצל"שים בצה"ל שתוצג בהמשך מבוססת על ממצאי המחקר אותו אני עורך כבר למעלה משבע שנים. יש לציין שהמידע נכון למועד פרסומו, באופן רציף אני נחשף למידע חדש אשר משנה את התמונה אומנם לא באופן מהותי אבל הסיכומים משתנים. לצורך התרשמות בהיקף המידע החדש באתר, בחצי השנייה של 2013 איתרתי 23 צל"שים ועיטורים (מיעוטם צל"שים שניתנו בתקופה זו), בנוסף איתרתי בתקופה זו 97 תעודות הצטיינות והערכה שניתנו לחיילים (מיעוטם ניתנו בתקופה זו). בחצי השנה הראשונה של שנת 2013 איתרתי 8 צל"שים חדשים.התפלגות עיטורים וצל"שים בצה"ל, ממצאי מחקר

עפר דרורי

offerd@gmail.com

מבוא

באתר הגבורה מרוכזים ממצאי המחקר שאותו אני עורך לאיתור, גילוי ובירור אירועי הגבורה שבגינם ניתנו צל"שים ועיטורים בצה"ל. מרבית העיטורים והצל"שים ניתנו לחיילי צה"ל, מיעוטם ניתנו ללוחמי מג"ב וגם לאזרחים.

מטרת מסמך זה להביא מידע אמין ובדוק על חלוקת הצל"שים והעיטורים על סוגיהם השונים ועל התקופות בהם ניתנו. התפלגות העיטורים והצל"שים בצה"ל שתוצג בהמשך מבוססת על ממצאי המחקר אותו אני עורך כבר למעלה משבע שנים. יש לציין שהמידע נכון למועד פרסומו, באופן רציף  אני נחשף למידע חדש אשר משנה את התמונה אומנם לא באופן מהותי אבל הסיכומים משתנים. לצורך התרשמות בהיקף המידע החדש באתר, בחצי השנייה של 2013  איתרתי 23 צל"שים ועיטורים (מיעוטם צל"שים שניתנו בתקופה זו), בנוסף איתרתי בתקופה זו 97 תעודות הצטיינות והערכה שניתנו לחיילים (מיעוטם ניתנו בתקופה זו). בחצי השנה הראשונה של שנת 2013 איתרתי 8 צל"שים חדשים.

איסוף המידע

באתר הגבורה מידע על למעלה מ 2300 עיטורים וצל"שים. בשנים האחרונות מרבית המידע החדש מגיע מאזרחים שהיו מעורבים באירועי גבורה שונים ודרכם אני לומד על פרטי האירועים, בדרך כלל פרטים שלא פורסמו לפני כן. אני בודק במשנה זהירות כל צל"ש חדש שאני מקבל עליו מידע ומאמת בכל דרך אפשרית את פרטיו. לאחרונה חשפתי שני אירועי גבורה שהיה לי מידע מעורפל עליהם במשך שנים רבות אבל מלאכת האימות נמשכה שנים עד לסיום הבירורים הנדרשים על ידי. המקרה הראשון מתייחס לתעודת הערכה מטעם אלוף שקיבל סגן שלום עין-גל במלחמת ששת הימים ועד לאחרונה היה ידוע שקיבל צל"ש, כולל באתרים רשמיים של מערכת הביטחון [1]. המקרה השני הוא של האזרח אורי און שקיבל צל"ש אלוף בשנת 1958 אירוע שלא היה ידוע קודם למחקר (סגן אורי און קיבל בנוסף את עיטור העוז במבצע קדש) [2].

דרך נוספת לאיתור צל"שים לא מוכרים הוא בעיון בארכיונים הכוללים עיתונות ישנה בה ניתן לקבל מידע משמעותי על צל"שים שהוענקו בעבר. המידע הזה מהווה ברוב המקרים קצה של חוט המצריך איתור האדם המקבל או קרוביו לבירור מעמיק של מהות המעשה ואם אכן היה צל"ש. אחת הבעיות שאני נחשף אליה היא השימוש במילה "צל"ש" גם בהקשרים שאינם ציון לשבח כציון למעשה גבורה. לא אחת נעשה שימוש במילה "צל"ש" לתיאור מעשה מצוינות או לציון מעשה שזיכה את מקבלו בתעודת הערכה. רק בירור יסודי מאפשר הפרדה בין צל"ש במשמעות שאני מחפש לבין ציון אחר של הערכה שגם אותו אני מתעד באתר הגבורה אם הוא רלוונטי לנושא האתר.

בשנים האחרונות חוויתי מקרים נוספים שפוענחו רק אחרי שנים של מחקר כאשר כל מקרה הוא עולם מלא. "פענוח" אירוע הגבורה מחייב איתור קרובי משפחה (כאשר בעל הצל"ש אינו בחיים), חברים לנשק, איסוף עדויות והחשוב ביותר אימות המידע המילולי שנמסר לי באמצעות עדויות אחרות או מסמכים. לא תמיד המלאכה צולחת אבל המוטיבציה שלי גבוהה בעיקר בגלל הסיפוק שאני זוכה לו מאיתור צל"ש נוסף וצירופו למאגר המידע שהקמתי המהווה לדעתי תמצית מורשת הגבורה שלנו כעם. אין לי ספק שאלמלא המחקר שאני עורך מקרים כאלה ואחרים היו הולכים לאיבוד בתהום השכחה.

תיקונים קלים נרשמים בשיוך צל"שים ידועים לתקופה שבה ניתנו, וזאת לאחר שאני נחשף לכתב הצל"ש עצמו ולומד שהתאריך שבו הצל"ש ניתן שונה מהידוע, כמובן שגם מידע כזה גורם לשינוי ההתפלגות. קיימים במאגר כמה עשרות צל"שים שלא איתרתי בינתיים פרטים עליהם, איתור הפרטים לוקח לעתים שנים וכאשר המידע מעודן במערכת כמובן שגם ההתפלגות משתנה בהתאם. זו אחת הסיבות שאני מוצא דו"ח עדכון למחקר הצל"שים והעיטורים אחת לחצי שנה, הדו"ח מתפרסם באתר הגבורה ומאפשר למתעניינים לעקוב אחרי ממצאי המחקר המעודכנים ביותר. [3]

לצד איתור הצל"שים והעיטורים נעשה מאמץ למצוא מידע הנלווה לאירועי הגבורה תוך ביצוע  אינטגרציה בין המידע הנקודתי המפורסם לציבור בצל"שים ובעיטורים השונים. דוגמא אחת היא מציאת קשרי משפחה בין מקבלי עיטורים וצל"שים. עד כה חשפתי חמישה עשר מקרים של קשרי משפחה ואני מופתע כל פעם מחדש על קשרים נוספים שאני מגלה. נושא אחר מעניין הוא נשים שקיבלו צל"שים ועיטורים. בגלל מיעוט המקרים בצה"ל יש חשיבות רבה בעיני לחשיפה ואיתור של כל אישה אשר ביצעה מעשה שזיכה אותה בציון לשבח הן נקודתית והן כתופעה. דווקא בשנים האחרונות בהם נשים שואפות ובצדק לשוויון הזדמנויות הצבא הוא בהחלט גורם שיכול לסייע בכך כפי שהוא השכיל לעשות לאורך עשרות שנים בהתייחסות זהה ושוויונית לבני עדות שנות המשרתים בצבא, לעולים מארצות שנות ועוד. עד כה איתרתי עשרים ואחת נשים שקיבלו צל"שים ועיטור.

נושא נוסף שבו אני מתעניין מתייחס לצל"שים ועיטורים שניתנו ע"י הגורמים המוסמכים בצורה מקובצת, כלומר צל"שים יחידתיים שניתנו ליחידה שלמה על מעשה גבורה של הקבוצה שבדרך כלל לא ניתן להפרידו לבודדים. עד מלחמת לבנון השנייה נעשה שימוש מועט יחסית באפשרות זו אף שהיא קיימת בפקודות מטכ"ל כבר עשרות שנים, המקרים עצמם היו ברובם לא ידועים. עד כה איתרתי שישים וחמשה צל"שים יחידתיים והם זוכים לפרסום ראוי באתר הגבורה וממנו לציבור בישראל.


 

התפלגות הצל"שים והעיטורים בצה"ל לפי תקופות ולפי סוג העיטור / צל"ש נכון ל-5 ביוני 2014

 

גבורה

עוז

מופת

רמטכ"ל

אלוף

מאו"ג

מח"ט

סה"כ

מלחמת העצמאות [4]

12

 

 

 

 

 

 

12

בין עצמאות לקדש

2

23

15

3

21

0

0

64

מבצע קדש

4

21

3

2

46

0

1

77

בין קדש לששת הימים

1

20

67

54

93

0

33

268

מלחמת ששת הימים

12

38

207

0

0

0

8

265

בין ששת הימים להתשה

0

6

41

0

4

0

6

57

מלחמת ההתשה

1

2

44

2

3

0

7

59

בין ההתשה ליוה"כ

0

7

9

2

3

0

4

25

מלחמת יום הכיפורים

8

91

193

107

93

44

30

566

בין יוה"כ לשל"ג

0

1

4

10

28

10

5

58

מבצע של"ג

0

2

4

5

37

14

16

78

בין של"ג לאינתיפאדה

0

0

0

4

13

1

0

18

תקופת האינתיפאדה

0

1

1

33

177

45

6

263

מלחמת לבנון השנייה

0

6

12

20

53

46

22

159

מאז מלחמת לבנון השנייה

0

0

2

5

20

8

7

42

סה"כ

40

218

602

247

591

168

313

 

 

קשרי משפחה בין מקבלי צל"שים ועיטורים

עד כה איתרתי חמישה עשר מקרים של קשרי משפחה

  1. אבות ובנים, שלושה מקרים (משפחות: אבידב, מורג וורדי)

  2. אחים, שבעה מקרים (משפחות: קהלני, גורודיש, כהן, שקדי, דביר, חי, אלון)

  3. דודים, שלושה מקרים (משפחות: שינדלר, דובדבני ותמיר, ישעיה)

  4. גיסים, מקרה אחד (משפחות פלסר ושפירא)

  5. סב ונכד, מקרה אחד

פירוט מלא של המקרים וסיפורי הגבורה ראה: מעשה אבות סימן לבנים, קרובי משפחה בעלי צל"שים – עדכון מארס 2013[5]

נשים בעלות עיטורים וצל"שים

עד כה איתרתי 21 נשים חיילות שקיבלו עיטורים וצל"שים

 

גבורה

עוז

מופת

רמטכ"ל

אלוף

מאו"ג

מח"ט

נשים חיילות

0

0

1

4

15

2

1

 

לפירוט האירועים ראה: נשים שזכו לעיטורים וצל"שים בצה"ל – עדכון ינואר 2013 [6]

צל"שים יחידתיים

כבר בשנות החמישים העניקו בצה"ל צל"שים יחידתיים על מעשי גבורה של יחידה שלמה המפורסם ביותר הוא כמובן הצל"ש שקיבלה פלוגה א' מגדוד 82 שריון שמפקדה היה רס"ן משה בר כוכבא (בריל), מעטים יודעים שקדמה לה פלוגה ג' מגדוד 9 שריון על חלקה במבצע "יונה" לפריקת נשק ותחמושת בחשאי לטובת מבצע קדש.

עד כה איתרתי 65 מקרים בהם הוענק צל"ש יחידתי ע"י הגורם המוסמך

 

גבורה

עוז

מופת

רמטכ"ל

אלוף

מאו"ג

מח"ט

צל"ש יחידתי

0

0

1

17

35

6

5

 

לפירוט הצל"שים היחידתיים ראה אתר הגבורה [7]

התפלגות עיטורים וצל"שים בתקופות שבין מלחמות

קשה להשוות בין מספרי עיטורים וצל"שים בתקופת מלחמות היות ויש שוני גדול בעוצמת הלחימה, במשך המלחמה ועוד. מאידך יש בהחלט מקום להשוואה בתקופות שבין מלחמות אף שגם כאן צריך לקחת בחשבון את המצב הביטחוני בתקופה שבין המלחמות, רמת השקט בגבולות והשפעת המלחמה שקדמה לתקופה על התקופה עצמה.

התקופה

מספר צל"שים ועיטורים

משך התקופה בשנים

ממוצע לשנה

בין עצמאות לקדש

64

8

8

בין קדש לששת הימים

268

11

24

בין ששת הימים להתשה

57

3

19

בין ההתשה ליוה"כ

25

3

8

בין יוה"כ לשל"ג

58

9

6

בין של"ג לאינתיפאדה

18

5

4

מאז מלחמת לבנון השנייה

42

7

6

 

ניתן ללמוד מהטבלה כי התקופה החריגה ביותר בהיקף הצל"שים שלה היא התקופה שבין מבצע קדש למלחמת ששת הימים ואחריה התקופה שבין ששת הימים למלחמת ההתשה. ניתן להסביר חריגה זו בהחלטה לתת צל"ש לכל משתתפי המבצעים החשאיים שערכה בזמנו סיירת מטכ"ל באיסוף מודיעין. לדוגמא רק במבצעי "הציפורים" שנערכו ע"י סיירת מטכ"ל חלקם בשיתוף חיל האוויר בשנים 1963 ועד 1967, הוענקו 59 צל"שים שרובם הומרו לעיטורים. [8]

 

לוחמי מג"ב

כפי שציינתי בהתחלה, מיעוט ממקבלי הצל"שים והעיטורים של צה"ל הם לוחמי מג"ב. במרבית המקרים לוחמי מג"ב נלחמים כתף אל כתף עם לוחמי צה"ל ורק טבעי הוא שבאירועים משותפים יזכו גם לוחמי מג"ב לצל"שים ועיטורים מטעם מפקדי צה"ל. דוגמא בולטת במיוחד היא עיטור העוז שהעניק הרמטכ"ל יעלון לקצין מג"ב, רפ"ק יעקב ברמן על לחמתו ופיקודו על עשרות מבצעים כנגד מבוקשים בשטחי יהודה ושומרון. לפירוט מלא של מעשיו של רפ"ק יעקב ברמן ראה אתר הגבורה [9] . רפ"ק יעקב ברמן זכה בנוסף לעיטור האומץ של משטרת ישראל. [10]

לצד הצל"שים והעיטורים הצה"ליים זכאים לוחמי מג"ב המשתייכים ארגונית למשטרת ישראל לקבל עיטורים וצל"שים של משטרת ישראל. באתר הגבורה תיעוד מלא של צל"שים ועיטורים אלה. עפ"י חוק העיטורים של משטרת ישראל  קיימים במשטרה שלושה סוגי עיטורים בדומה לקיים בחוק העיטורים של צה"ל. העיטור הגבוה ביותר הוא עיטור הגבורה, השני בחשיבותו הוא עיטור האומץ (המקביל לעיטור העוז בצה"ל) ועיטור המופת. בנוסף המפכ"ל יכול להעניק צל"ש אף שבמהלך השנים עשו המפכ"לים שימשו מועט באפשרות זו. להלן התפלגות חלקות הצל"שים והעיטורים המשטרתיים ללוחמי מג"ב עפ"י עשורים מקום המדינה ועד היום.

עשור ראשון

1948-1959

עשור שני

1960-1969

עשור שלישי

1970-1979

עשור רביעי

1980-1989

עשור חמישי

1990-1999

עשור שישי

2000-2009

עשור שביעי

2010-2019

 

התפלגות הצל"שים והעיטורים במשטרת ישראל ללוחמי מג"ב לפי תקופות ולפי סוג העיטור / צל"ש נכון ל-5 ביוני 2014

 

עיטור הגבורה

עיטור האומץ

עיטור המופת

צל"ש המפכ"ל

סה"כ

עשור ראשון

0

0

3

0

3

עשור שני

1

1

19

0

21

עשור שלישי

0

1

8

0

9

עשור רביעי

0

7

17

0

24

עשור חמישי

0

38

51

0

89

עשור שישי

0

37

73

6

116

עשור שביעי

0

1

0

1

2

סה"כ

1

85

171

7

 

 

כוחות הביטחון

במסגרת תיעוד של צל"שים ועיטורים של חיילי צה"ל ולוחמי מג"ב מצאתי לנכון לא להשמיט מהמחקר עיטורים וצל"שים שניתנו לאנשי כוחות הביטחון או לאזרחים שפעילות הגבורה שלהם קשורה לנושאים ביטחוניים. העיטורים והצל"שים בקטגוריה זו ברובם לא מפורסמים ועדיין אין הצדקה שלא לתת את הכבוד הראוי לאלו שהתפרסמו במסגרת אתר הגבורה.

במסגרת זו אני מאתר מידע על עיטורים וצל"שים שניתנו לאנשי כוחות הביטחון מהשב"כ, מהמוסד וכן עיטורים שנתנה ממשלת ישראל וגורמים ממלכתיים נוספים לגורמים אזרחיים בגין פעילות ביטחונית יוצאת דופן. כדוגמא לצל"שים כאלה אזכיר את השתלטות הטייסים והדיילים של חברת אלעל על מחבלים שאיימו לחטוף מטוס ישראלי, הכלכל שלמה וידר בשנת 1970, הקברניט יהודה פוקס בשנת 1972 ועוד. כולם מפורטים באתר הגבורה תחת הקטגוריה של צל"שים אזרחיים [11] וגם צל"שים ביטחוניים [12].

התפלגות הצל"שים והעיטורים האזרחיים בנושאי בטחון לפי תקופות ולפי סוג העיטור / צל"ש נכון ל-5 ביוני 2014

 

עיטור/צל"ש אזרחי

צל"ש ר. שב"כ

צל"ש ר. מוסד

סה"כ

עשור ראשון

0

0

0

0

עשור שני

0

1

0

1

עשור שלישי

14

0

0

14

עשור רביעי

0

0

0

0

עשור חמישי

0

0

2

2

עשור שישי

0

0

1

7

עשור שביעי

0

0

0

1

סה"כ

14

1

3

 

 

סיכום

המידע המוצג בנייר זה מציף נתונים מסכמים עד כאן של המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות. ניתוח המקרים הפרטניים יכול לאפשר מחקר מעמיק יותר בניסיון לנתח את הסיבות והגורמים למעשי הגבורה. ניתן לדוגמא לנסות לפענח את סודם של המשפחות שהצמיחו מתוכם יותר מגיבור אחד ויש להניח שלא רק יד המקרה שיחקה תפקיד בהתנהגותם של בני המשפחה.

מטרתי המרכזית היא לחשוף את המידע העובדתי לגבי עיטורים וצל"שים בצה"ל שניתנו מקום המדינה ועד היום. ממצאי מחקר הצל"שים והעיטורים מפורסמים באופן שוטף באתר הגבורה לשימור מורשת הקרב של חיילי צה"ל ואחרים.

אני מנצל הזדמנות זו ופונה לכל מי שקיבל עיטור או צל"ש ואינו מוצא את עצמו באתר הגבורה לפנות אלי. פנייה זו מיועדת גם לבני משפחה של מקבלי עיטורים וצל"שים. פניות לאתר הגבורה לצורך מסירת מידע יתקבלו בברכה באמצעות דוא"ל gvurateam@gmail.com.[1] ראה באתר הגבורה, http://tinyurl.com/qgt6xlg

[2] ראה באתר הגבורה, http://tinyurl.com/m5xwdgq

[3] ראה "דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, http://tinyurl.com/mwswfju

[4] בכל הקשור לצל"שים במלחמת העצמאות אני מפנה את הקורא למאמרי "12 גיבורי ישראל לא היו לבדם" שפורסם בכתב העת "שריון" בשנת 2012, בו ניתן ללמוד שעוד למעלה מאלף צל"שים היו אמורים להיות מוענקים לחיילים בגין מעשי גבורה שביצעו במלחמה ורק החלטתו (המוטעית לדעתי) של דוד בן גוריון מנעה את חלוקתם. למאמר עצמו ראה: http://tinyurl.com/od2p7lm

 

[5] http://tinyurl.com/pd5qprp

[6] http://tinyurl.com/m2y6e8t

[7] http://tinyurl.com/lxgqxro

[8] "הציפורים" – מבצעי סיירת מטכ"ל וחיל האוויר בשנות השישים, אתר הגבורה, יוני 2011. את הכינוי "הציפורים" נתתי למבצעים אלו היות וכל אחד מהם נקרא על שם ציפור אחרת. http://tinyurl.com/ne3e8z2

[9] http://tinyurl.com/ppuz8lj

[10] http://tinyurl.com/kvb9ugt

[11] http://tinyurl.com/l5dgmy4

[12] http://tinyurl.com/molx79vהוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה