הענקת אות הערכה מטעם הרמטכ"ל לגדוד כיפת ברזל

עפר דרורי

הענקת אות הערכה מטעם הרמטכ"ל לגדוד כיפת ברזל