אזרח יוסף נורי

צל"ש הרמטכ"ל במחנה
יוסף נורי

יוסף נורי


תיאור המעשה: ביום 20 באפריל 1974 פרצה דליקה במתקן של אחד מבסיסי חיל האוויר. יוסף נורי, היה אותה שעה בתורנות בתחנת כיבוי-אש. כשפרצה הדלקה במתקן נכנס יוסף נורי פנימה וזרנוק הכיבוי בידו ולא נטש את המקום עד שהאש כובתה כליל - על-אף סכנת ההתפוצצות. במעשה זה גילה יוסף נורי אומץ-לב ומסירות. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל תשרי תשל"ו ספטמבר 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי