רס"ן מופיד עאמר

צל"ש הרמטכ"ל
מופיד עאמר

מופיד עאמר


תיאור המעשה: רס"ן מופיד עאמר מפקד על גזרה בציר המערכת בגבול לבנון. רס"ן מופיד עאמר משרת בגזרת גבול פעילה. הוא אימן את חייליו והביאם לרמת תפעול ולדריכות מבצעית גבוהות ביותר. הוא השתתף במרבית התקריות עם מחבלים והוביל את הלוחמים בתבונה ובאומץ לב. רס"ן מופיד עאמר נטל חלק מרכזי מכריע במרבית התקריות שהיו בגזרה. בהחלטותיו המהירות ובביצועיו הנועזים הפגין רס"ן מופיד עאמר אומץ לב, דוגמה אישית ודבקות במשימה אשר תרמו לסיכולן של החדירות ולבטחון ישובי הגליל. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל ניסן תשל"ו אפריל 1976, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי