תעודת הערכה יחידתית - פלוגה י' גדוד 79

תעודת הערכה אלוף
תעודת הערכה יחידתית - פלוגה י' גדוד 79


תעודת הערכה: אלוף, טל רוסו, מפקד פיקוד הדרום תאריך: ספטמבר 2011 מידע: תעודת הערכה מוענקת לפלוגה י' מגדוד 79, על פועלה במלחמת יום הכיפורים. פלוגת החרמ"ש של גדוד 79 (פלוגה י'), החלה את מסלולה הצבאי בגיוס פברואר 1973. ב – 6 באוקטובר 1973, עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים, הוטל על פלוגה י' לחבור לגדוד 9 , שהיה פרוס באותה עת בגזרה הצפונית של תעלת סואץ. תוך כדי תנועה, פוצלה הפלוגה לשלושה כוחות, אשר משימתם הייתה לבלום את התקדמות הכוחות המצרים ולנסות לחלץ את לוחמי גדוד 68 הנצורים במעוזים "מילנו", "מפרקת" ו"כתובה". כוח אחד, בפיקודו של מפקד הפלוגה נשלח לאזור העיר קנטרה, הכוח נקלע לקרב קשה בפאתי העיר, אשר במהלכו נפגעו מספר רב של לוחמים, מהם אחד עשר הרוגים. הכוח השני, בפיקוד סגן מפקד הפלוגה, נע צפונה ונקלע למארב מצרי. בתקרית זו נהרג סגן מפקד הפלוגה ושני לוחמים נוספים. הכוח השלישי בפיקודו של אחד ממפקדי המחלקות , נע לכיוון מוצב "מפרקת" מדרום לקנטרה גם כוח זה נתקל בכוחות מצריים רבים ובמהלך הקרב נפגעו מספר לוחמים. מפקד המחלקה, ארגן מחדש את הכוחות שנותרו מהפלוגה והצטרף לגדוד "שקד" בניסיון לחלץ את מוצב "בודפסט" מהמצור. באחד מניסיונות החילוץ, נקלע הכוח לקרב, בו נהרג מפקד המחלקה ולוחמים נוספים נפגעו. פלוגת החרמ"ש מגדוד 79 לחמה כפלוגה בגזרה הצפונית ולוחמים ממנה לחמו גם בגזרה הדרומית והמרכזית של תעלת סואץ. במהלך קרבות הפלוגה ,נהרגו שמונה עשר לוחמים ומפקדים ונפצעו שלושים ואחד חיילים ומפקדים. גם משנותרו ללא מפקדיהם, הצטרפו לוחמי הפלוגה לכוחות אחרים והשתתפו בכל ימי הלחימה. סיפור הפלוגה הוא סיפור מופלא של לחימה, של הקרבה ושל נחישות החיילים והמפקדים. לוחמי הפלוגה ומפקדיה לחמו בעוז ובקור רוח, אם כמסגרת עצמאית ואם כבודדים, ועל כך ראויים לוחמי הפלוגה ומפקדיה להערכה. טל רוסו, אלוף מפקד פקוד הדרום ערב ראש השנה תשע"ב ספטמבר 201