פקד אבנר כולני

עיטור המופת משטרת ישראל

פקד אבנר כולני קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1975 על פעילותו בשנת 1967. פקד כולני אבנר מ.א.165431 גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת תיאור העיטור: בתאריך 24.2.1967 התנהל קרב אש ליד איבטן, סמוך לגבול הירדני. בחילופי האש בין כוח של משמר הגבול לבין עמדות הצבא הירדני, נפגע אחד מאנשי הכוח והיה חשש לחייו. חרף האש הכבדה לא היסס פקד אבנר כולני להתקרב אל הפצוע ובעזרת איש נוסף מן הכוח הצליח לחלצו משטח האש ולהעבירו למקום מבטחים. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת משטרה לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל