סנ"צ אליעזר נחמיאס

עיטור המופת משטרת ישראל

סנ"צ אליעזר נחמיאס קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1975 על פעילותו בשנת 1967. לאות ולעדות כי סגן ניצב נחמיאס אליעזר מ.א.128462 גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת תיאור העיטור בליל ה-12.2.1968 הופגז קיבוץ גשר על ידי מחבלים שחצו את הירדן. סגן ניצב (אז פקד) אליעזר נחמיאס, שימש כמפקד כוח, שיצא בבוקר לסרוק את השטח. במהלך הסריקה, בה השתתפו חבלן וגשש, נפתחה עליהם אש מטווח קצר. סגן ניצב אליעזר נחמיאס והחבלן נפגעו ברגליהם. על אף פציעתו וחרף האש, גרר סגן ניצב אליעזר נחמיאס את החבלן הפצוע למקום מבטחים והגיש לו עזרה ראשונה. לאחר מכן יצא שנית לחפש את הגשש אשר נותר בשטח, וסייע גם לו להיחלץ משטח האש. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת משטרה לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל רנ"צ חיים תבורי מפקח כללי תמוז תשל"ז יולי 1977