סמל אמין חשאן

עיטור האומץ משטרת ישראל
אמין חשאן

אמין חשאן


בחורף 1968 שימש סמל אמין חשאן נהג זחל"ם בחוליית סיור באזור משמר הירדן. מאש שנפתחה מן השטח הסורי נפגע הזחל"ם, והתחמושת שבתוכו החלה לבעור. קודם שנאלץ לנוטשו הציע סמל חשאן להוציא מן הזחל"ם את הנשק והציוד. לאחר מכן זחל כמה פעמים תחת אש האויב בין האנשים שנשארו לכודים בשטח, כדי להעביר הודעות ולחלצם. בנוסף לפעולה זו השתתף סמל אמין חשאן בשני מרדפים בהם גילה אומץ לב ומסירות נפש. שאול רוזוליו, רב ניצב המפקח הכללי כסל"ו תשל"ה דצמבר 1974